Където живеят цикадите?

ОТГОВОР:

ОТГОВОР:

Цикадите могат да бъдат намерени почти по целия свят и, както знаете, тези насекоми живеят на всички континенти, освен. В Северна Америка има повече от 720 вида цикади и повече от 2000 вида по света. В Русия цикадите живеят главно в степ и гора -степ на средната лента на страната, както и в Кавказкия.

Цикадите са добре известни благодарение на уникален звук или чат, които се правят от мъже. Звукът е изложен от специална звукова мембрана, разположена на стомаха на насекомото. Също така, тази мембрана функционира като барабан, правейки звука често, наричан песента на цикадите. Звукът на песента зависи от типа на циката.