Където живеят лъвовете?

ОТГОВОР:

ОТГОВОР:

Повечето лъвове живеят в Африка на юг от Сахара. Азиатското население на Lviv (с изключение на животни, съдържащи се в зоологическите градини), е представено само от няколко дузини диви индивиди, живеещи на територията на гирийската гора в Индия.

Където живеят лъвовете?
Карта на местообитанията на Lviv

Лъвовете на живо, които по същество са големи групи, състоящи се от около 12 жени, 2-3 мъже и техните кубчета. Повечето лъвици, в гордостта са свързани помежду си. Младите жени обикновено остават с гордостта си да постигнат пубертета, докато мъжете напускат и създават собствени гордост. Те улавят гордостта на някой друг, побеждавайки доминиращия мъж. Прави впечатление, че женските на гордостта са отговорни за лов и хранене за всички членове на тяхната група.