Където живее скунк?

ОТГОВОР:

ОТГОВОР:

Скунците са роднини за Северна Америка, включително цялата територия на Съединените щати, централните региони на Канада и северната част на Мексико. Някои видове скини, като прасета и петнисти кожи, живеят на юг в Централна и Южна Америка.

Skunas изграждат приютите си на 3 км от източника на вода и по правило не се отдалечават от своя ден с 0,8-4 км. Те могат да живеят на открити прерии, ливади, в гори и дори в близост до човешки селища в целия си район.

Тези животни копаят леговището си сами или окупират изоставени бури и лисици. Skunas също живеят в кухи трупи, дървени кокили и в мазета под сгради.