Където живее обикновената лисица?

ОТГОВОР:

ОТГОВОР:

Повечето лисици живеят в гори или други залесени райони на Северна Америка, Европа, Азия и северните части на Африка. В допълнение към тези континенти, обикновената лисица беше въведена в дивата природа на Австралия. Някои хора предпочитат градското местообитание, тъй като боклукът на хората е богат на лесно достъпна храна. Местообитанието на лисицата може да варира в зависимост от подвида.

Където живее обикновената лисица?
Ареална карта на обикновена лисица

Червената лисица има една от най -обширните области. Тези животни се срещат почти по света на поляни, в гори, пустини, около ферми и крайградски райони. Диетата на лисиците се състои от малки животни, като зайци и гризачи, както и храна за храна и храна за животни, които те намират в близост до човешки селища. Силно адаптирани, те са известни със своя интелект и скорост.

Обикновена лисица живее в погребани лампи, които той изгражда под земята. В топлия сезон лисиците живеят в кухи райони на повърхността на земята. Това са самотни животни, които се събират само през сезона на възпроизвеждане.