Където живее северният елен?

ОТГОВОР:

ОТГОВОР:

Северният елен живее в циркумполярните райони на Северна Европа, Сибир и Северна Америка. Местообитанието на северния елен включва естествените зони на тундрата, Тайга, както и планините. Еленът за първи път бяха опитомени преди хиляди години в Северна Европа и Азия, а след това в Северна Америка.

Където живее северният елен?
Мрасто от северния елен на картата на света

Еленът е широко разпространен в целия диапазон, въпреки че някои подвидове са по -рядко срещани от други. Женските елени в повечето популации имат рога, но рогата на мъжете често са по -големи. Подобно на бозайниците на венците, елените са тревопасни и живеят на диета от различни растения и лишеи, открити в условия на студен климат. Известно е, че при екстремни условия се хранят с малки гризачи, риба и яйца. Мъжките елени тежат от 160 до 180 кг, а жените обикновено имат маса не повече от 120 кг.