Какво много американски бизони?

ОТГОВОР:

ОТГОВОР:

Възрастен мъж от американските бизони тежи средно 765 кг, а масата на жените обикновено варира от 450 до 495 кг, а средно е около 479 кг. Максималната регистрирана маса от диви бизони е била 1270 кг.

Това са много тежки и големи животни. Някои мъже имат дължина на тялото повече от 3,5 метра. Женските с дължина на тялото 2-3 метра са значително по-ниски по размер на мъжете. Височината при издърлването варира от 1,52 до 1,86 метра.

Преди изтребление от европейски имигранти американските бизони живееха на равнините на континента от Аляска до Северна Мексико. Понастоящем тези животни се срещат в защитени територии в западната част на Съединените щати и Канада.