Какво е средното тегло на хамстер?

ОТГОВОР:

ОТГОВОР:

Златният хамстер (сирийски) обикновено тежи от 100 до 125 грама. Най -често срещаният хамстер на джуджето, Кампбел Хамстер, има средно тегло от около 23,4 грама. И двата вида са популярни като домашни любимци и животни за лабораторни изследвания. Друг често срещан тип хамстери - Дзунгарският хамстер тежи от 35 до 65 грама.

Златен хамстер Нарти от Сирия, хамстер на Кампбел са роднини за вътрешните райони на Монголия и Североизточен Китай. Те имат послушни темпераменти и не изискват значителни финансови разходи за поддържане.

Тъй. По -големите деца трябва да играят с домашен любимец под надзора на родителите.