Колко скорост върви една обикновена лисица?

ОТГОВОР:

ОТГОВОР:

Обикновена или червена лисица е в състояние да развие максимална скорост на движение до 50 км на час. Животното достига такива скорости поради дългите си задни крака и малък стомах.

Лисицата принадлежи към семейството на кучето (Canidae), и се среща почти в северното полукълбо и в Австралия. Хабитатът варира значително, защото е известно, че лисиците живеят в гори, тундра, пустини и дори в крайградските райони. Диетата на лисиците, като правило, се състои от гризачи, птици, насекоми, плодове и произволни паднали.

Като главно нощни хищници, червените лисици имат много остро зрение, което ви позволява да видите в тъмното, както и чувствителният слух дори до слаба шумолене. Когато лисицата разкрие потенциална плячка, тя стои неподвижно и определя точното си местоположение. След това тя скача нагоре и под ъгъл от 45 градуса се приземява върху жертвата, притискайки я на земята.