Колко скорост плува акулата?

ОТГОВОР:

ОТГОВОР:

Максималната скорост на акулата се променя в зависимост от типа. Повече от 400 вида акули живеят в моретата и океаните на света, но най -бързият от тях е Мако, а най -бавното е акулата Гренландия.

Мако - най -бързата акула в океана, е в състояние да развие скорост от около 74 км на час. Тази акула също извършва невероятни скокове за плячка до 6 метра над повърхността на водата.

Долната акула на Гренландия може да плува със скорост, която не надвишава 5 км на час. Като нитрит от името, този вид живее в северния Арктически океан.

Акула на китовете - най -големият тип акули, развива скорост, която е равна на една дължина на тялото й в секунда. Максималният размер на тези акули е съответно около 10 метра, най -голямата акула на китовете може да плува със скорост 10 метра в секунда или 36 км в час.