Къде е анатолийният полуостров?

ОТГОВОР:

ОТГОВОР:

Малък Азия-А полуостров, който се намира в югозападната част на Азия. Това е западната перваза на азиатската част на света, която включва главно територията на съвременната Турция. Малка Азия, известна още като Анатолия, е географски регион, който се измива от три страни на големи резервоари: Черно море на север, Егейско море на запад и Средиземно море на юг. Мраморното море на северозапад отделя Анатолия от Тракия в Европа. На изток регионът граничи с арменските планини, въпреки.