Къде е пустинята гоби на картата?

ОТГОВОР:

ОТГОВОР:

Пустинята Гоби се намира в Азия, в северната и северозападната част на Китай, както и в южната част на Монголия. Той има няколко отличителни региона като Zaaltayskaya Gobi, Mongolian Gobi, Alashan, Gashunskaya Gobi и Dzungaria.

Къде е пустинята гоби на картата?
Пустиня Гоби

Пустинята Gobi се простира с дължина около 1500 км и ширина около 800 км, покривайки площ над 1,295 000 км2. Монголски GOBI се простира до 281 800 км2 и е източният регион на пустинята. Алашан обхваща повече от 400 000 км2, а на територията му е най -големият национален парк Монголия - Гурвансайхан.