В това, което hemispheres е австралия континент?

ОТГОВОР:

ОТГОВОР:

Австралия се намира в южното и източното полукълбо на земята. Тъй.

  • В която се намират полукълба Антарктида?
  • В това, което полукълбото е Африка?
  • В това, което полукълбото е Евразия?
  • В това, което полукълбото е Северна Америка?
  • В това, което полукълбото е Южна Америка?

Австралия се намира на юг от екватора, разделящ земята на север и южно полукълбо. Въз основа на това може лесно да се определи, че континентът е в южното полукълбо. Zero Meridian, който е разделителна линия между източните и западните полукълба, се намира на запад от Австралия, което показва принадлежността на континента към източното полукълбо на земята.