Австралия е остров или континента?

ОТГОВОР:

ОТГОВОР:

Австралия съответства на определението на острова, тъй като е заобиколен от всички страни на водата. Австралия обаче се споменава по -често като континент, а не като остров. Това е една от най -големите части на земята на земята, така че съответства и на определението на континенталната част. Има четири основни критерия за квалификацията на земята като континент, а Австралия включва всички тези характеристики.

Защо Австралия е континенталната и острова Гренландия?

Първо, тектоничните плочи в Австралия са независими от други континенти. Второ, в Австралия има флора и фауна, които не се срещат на други континенти. Трето, в Австралия има местна култура, която е уникална за хората в други части на света. И накрая, по -голямата част от населението на Австралия вярва, че това е континенталната част.