Какви насекоми снасят яйца?

ОТГОВОР:

ОТГОВОР:

Науката знае повече от 1 милион вида насекоми и почти всички се раждат от яйца, но при различни видове този процес е забележимо различен. Всички насекоми, които снасят яйца, имат различни методи за полагане и развитие на потомството.

Яйцата от различни насекоми се различават по размер, цвят и външен вид. Например, яйцата на богомолките изглеждат като малки семена и жени обикновено ги поставят свободно на повърхността на земята. Напротив, снасяйте яйца в почвата или растителните материали, поставяйки ги в редове. Sneims на почвата, замразеното дърво или натрупването на трева. Те произвеждат голям брой яйца, които се поставят в защитни торбички преди излюпване.