Дали лисицата от зайци яде?

ОТГОВОР:

ОТГОВОР:

Безспорно лисици ядат зайци! В хранителната верига зайците се отнасят до съоръжения от първи ред, тъй като те са тревопасни, а лисиците са консумации от второ време. Вторичните потребители включват всеядни или месоядни животни. Следователно лисицата принадлежи на всеяден, докато заекът се храни с растения, лисицата яде различни видове храна.

В хранителната верига заекът и лисицата са пример за отношения като хищник. Производствената верига се състои от трофични нива, които включват производители, първични потребители, вторични потребители, висши потребители и разлагане на вещества. Трофичната верига на храната може да демонстрира връзката на животните в. Например, зайците като основни потребители ядат трева, която е производител. Лисици, като вторични потребители, лов на зайци и койоти, като третични потребители, ловуват кубчета лисици.

Също показаха всички продукти, които животното може да яде. В допълнение към зайците, лисиците ядат плодове, плодове, птици, насекоми, гризачи и други малки бозайници.