Колко пешеходни крака при насекоми?

ОТГОВОР:

ОТГОВОР:

Повечето видове насекоми са шест крака, тоест имат 3 чифта крака, но има изключения, например, четири крака кърлежи с 2 двойки крака. Колко двойки крака на насекомите се считат за ходене? На този въпрос не може да се даде категоричен отговор, тъй като броят на ходещите крака може да се промени от зрението на зрението. Например, предната двойка крака на пчелата се използва за събиране на цветен прашец, следователно останалите 2 чифта крайници са проектирани да ходят.

Краката на насекомите се състоят от няколко съединения (сегменти), чието движение се контролира от комбинация от мускули и пасивни биомеханични немускулни структури. Някои насекоми също имат процеси на процеси на последния крак сегменти.

Тялото на всички насекоми има двустранна симетрия, а също така се състои от 3 основни части: глава, гърди и корем. Насекомите започват живота си от яйца и са метаморфоза, преди да станат възрастен индивид. Крилатите насекоми имат или чифт крила (например, муха за стая или комар), или две чифта (например пчела или водно конци).