Учените измислиха как да проверят нивото на коефициента на интелигентност при птиците

Изследователите са разработили специално тестване, с което можете да определите: колко висок е IQ при птици.

Учените са абсолютно сигурни, че всички птици на земята имат специален фактор, който е отговорен за техния интелект. Именно това качество позволява на отделните птици да изпълняват по -успешно задачите, поставени пред тях.

Учените измислиха как да проверят нивото на коефициента на интелигентност при птиците
Учените са разработили тест за птици за птици.

20 петроики, живеещи на територията на Нова Зеландия, са избрани като субекти. Птиците задават задачата: беше необходимо да се намери червей в специална хранилка, състояща се от определен брой отделения. За да отвори капачката на хранилката, птицата трябваше да обърне капака.

В резултат на това птиците се справиха със задачата, но някои от тях постигнаха успех много по -бързо, докато други се нуждаят от 13 до 18 опита да намерят червей.

От проведения опит учените стигнаха до заключението, че общото ниво на интелигентност при птиците не е повече от 34%. В сравнение със същия индикатор при гризачи и примати, тогава той възлиза от 47 до 60%.