Нормална екологична ситуация на ямал

В продължение на няколко години на Ямал изследванията продължиха като част от програмата за опазване на околната среда. Учените стигнаха до изводите, че няма значителни заплахи, които могат да предизвикат силна екологична катастрофа. По време на тестовете са взети проби от вода и земя, е проучено състоянието на флората и фауната. Съдържанието на вредни вещества, особено пестициди, масло и феноли, не надвишава нивото на нормалните показатели. Това показва, че замърсяването на биосферата не е значително. Няма забележими промени в атмосферата, хидросферата и намаляването на растенията на растенията и животните не се очаква.