Лъв срещу слона, който ще спечели?

ОТГОВОР:

ОТГОВОР:

Възрастният лъв не е толкова силен като слон за възрастни. Въпреки че скоростта и сръчността на лъвовете ги правят супер -percentors.са най -големите и най -мощни наземни животни.

И, и слоновете имат изключителна сила, но физическата сила на слоновете им позволява да събарят дървета и дори да преместват железопътни коли от мястото си.

Лео може да събори плячка с един удар, като газела или малък бивол, но често ловуват в групи, за да имат предимство пред жертвата.

Както знаете, лъвовете атакуват слонове само ако няма друга плячка. Пациентите или младите слонове са най -лесната плячка, но дори и болно животно може да даде сериозен отблъскване на LVIV, ако ситуацията изисква това.