Русия се намира в азия?

ОТГОВОР:

ОТГОВОР:

Русия се намира и е разделена от Уралските планини в европейските и азиатските части. Европейската Русия се намира западно от Уралските планини, докато азиатската Русия на изток. Въпреки че по -голямата част от Руската федерация е в Азия, някои източници я приписват само на една част от света - Европа.

Русия обхваща около 17 милиона. кв. km, а около 75 процента от територията на лагера се намира в Азия. Въпреки че три четвърти от Русия са разположени в Азия, повече от три четвърти (около 110 милиона. Човек) Населението живее в европейските региони на страната. Сибир е основният регион в азиатската част на Русия, заемащ около 77 процента от общата площ на Руската федерация.