Каква е продължителността на живота на акулите?

ОТГОВОР:

ОТГОВОР:

Според PBS средните показатели за продължителността на живота на акулите са на марка от 25 години. Максималната продължителност на живота може да варира в зависимост от типа. Акулите като правило живеят много по -дълго в дивата природа, отколкото в плен.

Най-голямата продължителност на живота на акулите на Катран, които могат да живеят от 75 до 100 години, докато свързаните сини акули живеят само 15-16 години. Големите бели акули имат продължителност на живота от 25 до 30 години. Тигровите акули живеят около 27 години, но, както знаете, някои хора са живели до 50. Продължителността на живота на акулите, живеещи в плен, може да бъде намалена наполовина.