Кое животно има най -големия мозък?

ОТГОВОР:

ОТГОВОР:

Китът на сперматозоидите е животно с най -голям мозък на земята. Мозъкът му тежи около 7-8 кг и може да нарасне до 1300 кубически сантиметра в обем.

Въпреки че китът на сперматозоидите има най -големия мозък сред всички представители на фауната на нашата планета, тези животни не се считат за най -умните същества в света. Интелигентността корелира повече със структурата на мозъка и отношението на масата на мозъка към телесното тегло, а не само с неговия размер. Например, човешкият мозък тежи около 1,4 кг, но заема по -голям процент от телесното тегло от повечето други животни.