В китай жена в ухото се настани в паяк и тъкаше мрежа там

Лий Менг, жител на Китай, се обърна към лекаря с оплакване от силна болка в ухото. Освен това пациентът твърди, че чува подозрителна и неразбираема дрънкалка вътре в ухото си.

След изпита, шокиращ факт откри: Истински паяк се установява в ухото й, който успя да се установи в нов „подслон“, докато Лий Менг, докато Менг беше изтеглена и дори изтъка в мрежа за себе си.

В китай жена в ухото се настани в паяк и тъкаше мрежа там
Паякът се изкачи в ухото и тъчеше мрежа там.

Уплашена от неразбираеми симптоми, една жена не е ходила в медицинска институция дълго време, оправдавайки себе си странни усещания със „зли духове“, които са всадили в нея. Тя предпочете да отиде в храма, за да се отърве от този кошмар, създаден в лявото й ухо.

Въпреки това, когато болката стана непоносима, Лий все пак отиде в клиниката. Паякът се настани на тъпанчето и не беше толкова лесно да го премахнете от дрипавото място: паякът започна да потрепва, увеличавайки болката в ухото. В крайна сметка некатеният гост беше „успокоено“ с помощта на специално лекарство и отстранен навън.