Който принадлежи на месоядни животни?

ОТГОВОР:

ОТГОВОР:

Хищните или месоядните животни включват животни, чиято диета се състои от други животни. Адаптациите за месоядна диета включват разнообразие от ловно поведение и развитие на начини за улавяне на производството. Например, вълците използват зъби, за да уловят жертвата, совите на нокти и жаби дълги езици. Някои змии (например експлозивни) използват отрова, за да убият или обездвижват плячката си, а много паяци създават капани от мрежата. Повечето месоядни животни са по -големи от потенциалните им жертви, въпреки че някои от най -големите хищници ловуват дори по -големи видове, например, тигри за Буволи Илина.

Много известни хищници (например лъвове, порове, вълци) принадлежат към отряда на хищни бозайници. Независимо от това, месоядните животни също са в много други отряди на този клас животни, включително сред насекомоядни, китоловидни, ядосани и рогати. Освен това не всички се виждат изключително месоядни и могат да бъдат.