Колко бели мечки са останали на земята?

ОТГОВОР:

ОТГОВОР:

Според Световния фонд за дивата природа (WWF) броят на белите мечки в света е от 20 до 25 хиляди, или според други източници от 22 до 30 хиляди индивида. Приблизително 60–80% от тези бозайници живеят в Канада. По целия свят населението на полярната мечка е в уязвима позиция. Това означава, че заплахата от изчезване на този вид е достатъчно голяма, ако обстоятелствата не се променят към по -добро. Например, населението на белите мечки в Дания, Гренландия и Норвегия са уязвими. Състоянието и броят на белите мечки в Русия не се определят, но може би има положителни промени. В Съединените американски щати полярните мечки принадлежат към видове, които са изложени на риск от изчезване. Това показва реална възможност за неотменимо изчезване на вида в дивата природа. Броят на белите мечки в Канада зависи от географското положение. Някои области са стабилни, докато други са в упадък.