Тесноглави и "дълги -северни" пчели бяха открити в австралия

Четири нови вида пчели - три от които имат тясна глава и необичайно дълъг багажник на устата - бяха отворени от учени в Австралия.

Пчелите, открити по време на изследователската програма на Буш Блиц, се развиват и разработват уникални „устройства“ за ядене на местни растения.

Тесноглави и
В Австралия бяха открити нови видове пчели.

„Три новопоставени вида принадлежат към група пчели, които ядат Еремофила“, съобщава професор от Австралийския университет, Катя Хюгендорн. -Тези пчели имат тесни глави и много дълъг хобот, което им позволява без много усилия да събират нектар от твърди места. Четвъртият изглед принадлежи към отделна група и има обикновена кръгла глава."

Д -р Хюгъндорн и нейните колеги са сигурни, че науката знае само две трети части от всички австралийски видове пчели, а в близко бъдеще изследователите имат много открития на.