Какво яде лосът?

ОТГОВОР:

ОТГОВОР:

Лосовете са тревопасни, което означава, че те са в състояние да ядат много видове растения, плодове или плодове. Диетата им зависи от сезона.

През зимните месеци лосът яде храсти и борови шишарки. Те също използват копитата си за почистване на сняг, което позволява достъп до лишеи и мъхове. През лятото лосът обикновено се храни с водни растения, както на повърхността на водните тела, така и под вода. Почти половината от диетата на лосове пада на водна растителност, тъй като компенсира липсата на натрий в останалата част от храната.

На сушата, лосът обикновено яде по -високи билки и храсти, така че да не се изисква да се огъва много. Устните, езика и венците им са изключително строги, което ви позволява да дъвчете гъста растителност.

Moose изненадващо отлични плувци, въпреки големите размери. National Geographic съобщава, че те могат да плуват няколко километра и да потопят повече от 30 секунди наведнъж.