Енергия в метрото

Лондонските влакове на метрото са способни на електричество по време на спиране. Първите тестове на подобни влакове показаха, че подобни енергийни ресурси са напълно достатъчни, за да работят голяма станция. Такава технология ви позволява да спестявате електричество, което влияе положително върху цялата мрежа на метрото.

Средно около 1,2 милиарда души на разстояние 250 мили шофиране в метрото за една година и това води до огромно потребление на енергийни ресурси. Изходът от ситуацията обаче показва спирането на вагоните. Това ще намали разходите за електроенергия с 5-7%. Ако това се отчита в парично изражение, тогава около шест милиона долара се пускат годишно. Енергията, произведена по време на спиране, както беше, ви позволява да върнете част от разходите за ресурси, които се използват за функционирането на метрото.

Енергия в метрото